Ulkoistamalla vauhtia liiketoimintaan

Ulkoistetut asiakaspalvelun muotoina listassa allekkain asiakaspalvelu, puhelinpalvelu, tekninen tuki, sähköpostituki, asiakastyytyväisyyskyselyt ja myynti tai myynnin tukitoiminnot.

Outsourcing eli ulkoistaminen tarkoittaa yrityksen toimintojen siirtämistä ulkopuolisen yrityksen tai toimeksiantajan hoidettavaksi. Ulkoistamisen yhteydessä yrityksen ulkopuoliselle toimijalle voidaan siirtää jonkin liiketoiminta-alueen toiminnot kokonaan tai osittain. Tällöin puhutaan koko- tai osaulkoistuksista. Ulkoistustoimenpiteenä suoritettavat palvelut antavat yrityksellesi mahdollisuuden karsia ylimääräisiä kuluja ja keskittää henkilöstön osaaminen ja resurssit liiketoiminnan kannalta keskeisiin prosesseihin tai suoraviivaista yrityksen arkisia prosesseja.


Tavoitteena kumppanuus

Palvelujen ulkoistamisen myötä yritykset voivat
Keskittyä ydinosaamiseen 
Tehostaa yrityksen toimintamalleja
Tehdä toiminnasta kustannustehokkaampaa
Ulkoistaa osan riskienhallinnasta
Hyödyntää tehokkaasti lisämyyntiä
Kehittää asiakaskokemusta ja sitouttaa asiakkaita

Ulkoistamisratkaisuihin kannattaa valita kokenut kumppani. SYKES tarjoaa yrityksesi käyttöön useita erilaisia ulkoistamisen palveluja yli 40 vuoden kokemuksella. Hallitusti ja ammattimaisesti toteutettuna asiakaspalvelun tai teknisen tuen ulkoistus tuo kustannustehokkuutta, antaa yrityksellesi mahdollisuuden keskittyä ydinliiketoimintaan ja sitouttaa asiakkaita entisestään yritykseesi. Ulkoistamisen etuihin voidaan lukea myös mahdollisuus asiakaspalvelun hoitamiseen useilla eri kielillä. SYKES Finland palvelee kumppaneidensa asiakkaita seitsemällä eri kielllä. Ulkoistaminen voi olla myös väylä yrityksesi kansainvälistymiselle. Kansainvälisenä toimijana meillä on mahdollisuus tarjota palveluita muissa Pohjoismaissa ja myös niiden ulkopuolella.

Parhaimmillaan ulkoistaminen muuttuu kumppanuudeksi, jonka avulla molemmat yritykset voivat kehittää toistensa toimintaa. Yli 40 vuoden maailmanlaajuinen kokemus yritysten asiakaskontaktien hoitamisesta on tuonut kokemusta myös toimintojen kehittämiseen. Voimme kokemuksemme ja tietämyksemme avulla toimia yrityksesi benchmark-partnerina ja antaa yrityksellesi arvokasta tietoa ja prosesseihinne parannusehdotuksia. Nämä  kehittävät yrityksenne toimintaa eteenpäin. Korkeampi joustavuus, sopeutumiskyky ja skaalautuvuus ovat vain muutamia etuja, joista kumppanimme nauttivat.


Asiakaskumppanina hyödyt seuraavista eduista

Palveluiden tasainen ja korkea laatu
Joustavat kustannukset
Palvelut monikanavaisesti
Palveluiden skaalattavuus
Palvelut asiakkaasi omalla kielellä
Koulutettu ja osaava henkilöstö
Korkea työviihtyvyys – laadukkaampaa palvelua

Ulkoistamisen avulla joustoa kustannuksiin

Korkeat kiinteät kulut voivat painaa yritysten tulosta alas. Ulkoistamisen avulla kiinteiden kulujen osuutta saadaan optimoitua. Palveluitamme käyttävät yritykset saavuttavat usein huomattavia säästöjä henkilöstö- ja toimitilakuluissa, laite- ja ohjelmistohankinnoissa sekä rekrytointi- ja koulutuskustannuksissa. Lisäksi kaikki kulut ovat etukäteen tiedossa, eikä yllättäviä kuluja juuri tule. Olemme vakuuttuneita siitä, että voimme hoitaa yrityksenne asiakaspalvelun ja teknisen tuen laadukkaammin ja kustannustehokkaammin kuin nykyinen ratkaisunne.


Vastaamme mielellämme kysymyksiisi! Kysy lisää ulkoistamisesta tai siitä, minkälaisen ulkoistusratkaisun avulla voisimme edistää yrityksesi liiketoimintaa.