Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

NimiSYKES Finland Oy
Y-tunnus1735396-1
TietosuojavastaavaPetri Lahjasalo
OsoiteJoukahaisenkatu 1
Postinumero ja postitoimipaikka20520 Turku
Puhelinnumero+358 (0) 2 412 2400
Sähköpostiosoitemyynti@sykes.com

Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen. 

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään verkkosivuillamme tai sosiaalisen median kanavissamme ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Rekisteri tietosisältö

Yhteyshenkilön nimi, Yrityksen nimi, Y-Tunnus, Sähköpostiosoite ja Puhelinnumero.

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:

  • Henkilöltä itseltään
  • Viranomaisten pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi)
  • Analytiikkatyökalujen avulla (esim. Google Analytics)

Säänönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmiston tarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Evästeiden (eng. cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Muutokset tietosuojaselosteessa

SYKES Finland OY kehittää jatkuvasti palveluitaan ja voi sen johdosta tarpeen mukaan muuttaa tai päivittää tietosuojaselostetta. Tietosuojaselostetta voidaan päivittää myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttuessa. Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme käymään säännöllisesti sivuillamme ja huomioimaan mahdolliset muutoksemme selosteessa.

SYKES Finland OY tietosuojaseloste laadittu Turussa 20.12.2018